Feiten & Cijfers

Medewerkers

In 2020 werden 10 nieuwe medewerkers aangeworven. Verder gingen er 3 collega’s op pensioen. Ook hebben er 2 stagiaires hun stage met succes kunnen vervolledigen op ISVAG.

Opleidingen

Ondanks de extra maatregelen die golden tijdens de Covid-19 crisis, werden er toch 14 opleidingengeorganiseerd en maar liefst 29 medewerkers namen hieraan deel.

Afval in 2020

In ons werkingsgebied produceerden iets meer dan 1 miljoen inwoners 183.532,67 ton niet-recycleerbaar huishoudelijk afval in 2020. 127.822,89 ton hiervan werd door ISVAG zelf verwerkt.

Beschikbaarheid

Onze installatie haalde in 2020 een beschikbaarheid van 90,3%.  Dit cijfer ligt iets lager dan voorgaande jaren, wat te wijten is aan investeringswerken aan de rookgaszuiveringsinstallatie..


ISVAG 2020, foto’s voor website, foto: Fos Fotografie

Ongevallen

Veiligheid is voor ons de grootste prioriteit en we doen er alles aan om onze werknemers elke dag opnieuw bewust te maken van het belang van veilige handelingen. In 2020 registreerden we 2 arbeidsongevallen (met in totaal 42 kalenderdagen werkverlet), 18 EHBO-ongevallen en 25 schier-ongevallen of onveilige handelingen

Bezoekers

In een doorsnee jaar ontvangt ISVAG 3.000 tot 4.000 bezoekers. Bij de start van het jaar 2020 waren er al een 80-tal bezoekersgroepen ingepland. Sinds de start van de eerste lock-down in maart werden alle geleide bezoeken aan onze installatie opgeschort. In de maanden januari en februari ontving ISVAG 1.053 bezoekers voor een rondleiding in het bedrijf.

%d bloggers liken dit: