Home

ISVAG

Jaarverslag 2020

Voorwoord door Kristel Moulaert & Kristof Bossuyt

2020 in cijfers

56 medewerkers

183.532,67 Ton aangevoerd afval

77.604.206 kWh opgewekte elektriciteit

3029,6 MWh warmtelevering

ISVAG wil actief bijdragen aan de realisatie van maatschappelijk relevante doelstellingen.

SDG’s


In het ondernemingsplan 2019-2024 werden de missie, visie en strategische doelstellingen van ISVAG voor het eerst expliciet gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). ISVAG wil actief bijdragen aan de realisatie van deze maatschappelijk relevante doelstellingen.

Van de 17 SDG’s identificeerde ISVAG er 9 als prioritair. Ze vormen een
prima toetssteen en leidraad om samen met alle stakeholders werk te maken van een duurzame ontwikkeling in de volgende decennia, en de transitie naar een circulaire economie. ISVAG levert hierbij een deel van de oplossing in de uitdagingen rond een duurzaam en veilig afval- en materialenbeleid. “Waste-to-energy” is en blijft het sluitstuk van een duurzame materialenkringloop.


Op 18 mei 2020 is ISVAG gestart met warmteleveringen aan haar allereerste afnemer. Door het warmtenet stroomt sindsdien warm water, dat logistieke dienstverlener H.Essers niet alleen gebruikt om haar gebouwen te verwarmen, maar het hele jaar door ook inzet in specifieke bedrijfsprocessen. De vraag van H.Essers komt op jaarbasis overeen met het verbruik van ongeveer 1 miljoen m3 aardgas, evenveel als het gemiddelde jaarverbruik van 600 tot 700 gezinnen. Dankzij dit warmtenet kunnen dus heel wat lokale emissies vermeden worden.